Opslagtechniek

opslagtechniek.jpgDe keuze met betrekking tot de aanvoer en opslag van grondstoffen is afhankelijk van een groot aantal factoren. Om een verantwoorde keuze te maken dienen de volgende zaken te worden bekeken:

  • bouwkundige aspecten
  • logistieke aspecten
  • procestechnische aspecten
  • economische aspecten
  • product eisen (loopeigenschappen, conditionering, uitdraging, e.d.)
  • ergonomische aspecten (arbeidsomstandigheden)
  • veiligheidsaspecten

Wij zijn ons ervan bewust dat het vinden van de juiste opslag methode niet eenvoudig is en zijn u dan ook graag van dienst bij het vinden van de juiste oplossing, rekening houdend met alle bovenvermelde zaken.