Pneumatisch transport

Pneumatisch transport.jpgPneumatisch transport is het transporteren van stoffen gebruik makend van een voortstuwende kracht veroorzaakt door een gas of luchtstroom en wordt in de stortgoedbranche veel toegepast als transport- en vervoertechniek van vooral vaste stoffen.

We onderscheiden twee pneumatische transportsystemen, te weten:

  • Zuigtransport
  • Blaastransport


Zuigtransport
Kenmerkt zich door een 'open' opnamepunt, en één of meer afscheiders bij het ontvangstsysteem.

Blaastransport

  • Lage of middeldruk vliegtransport
  • Hogedruk langzaamtransport


Welk type transport het meest geschikt is voor uw type produkt hangt af van diverse aspecten. Of het nu gaat om intern, stofvrij transport over grote afstanden of het legen van een silo; er zal een juiste keuze moeten worden gemaakt voor het type transportsysteem, dimensionering en componentenkeuze.

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze, waarbij niet alleen het optimaal functioneren van het systeem van belang is, maar ook o.a. de onderhoudsgevoeligheid ervan.